جدول وزن تیرآهن

وزن و سایز تیرآهن مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت و انتخاب مصرف‌کنندگان است. تیرآهن‌ها در وزن‌ و سایزهای مختلف توسط کارخانه‌های متفاوت در ایران تولید می‌شوند؛ از این رو، مشاهده جدول وزن تیرآهن اهمیت بالایی دارد.

جدول وزن تیرآهن اصفهان

در ادامه جدول وزن تیرآهن اصفهان را به صورت کلی مشاهده می‌کنیم.

وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) وزن تیرآهن (کیلوگرم) سایز تیرآهن
3.15 43.8 14
3.72 57.04 16
4.33 67.92 18
4.98 83.76 20
5.67 99.04 22
6.4 115.2 24
6.63 115.75 25
7.28 129.12 27
7.51 130.28 28
8 144 30
8.52 152.64 32
9.07 163.48 34
9.66 175.92 36
10.28 188.24 38
10.94 203.6 40

 

وزن تیرآهن 14 اصفهان

وزن تیرآهن 14 اصفهان 43.8 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 16 اصفهان

وزن تیرآهن 16 اصفهان 57.04 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 18 اصفهان

وزن تیرآهن 18 اصفهان 67.92 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 20 اصفهان

وزن تیرآهن 20 اصفهان 83.76 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 22 اصفهان

وزن تیرآهن 22 اصفهان 99.04 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 24 اصفهان

وزن تیرآهن 24 اصفهان 115.20 کیلوگرم است.

وزن تیرآهن 27 اصفهان

وزن تیرآهن 27 اصفهان 129.12 کیلوگرم است.

جدول وزن تیرآهن اهواز

در ادامه جدول وزن تیرآهن اهواز را مشاهده می‌کنیم.

وزن تیرآهن (کیلوگرم) وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) سایز تیرآهن
43.2 3.1 14
59.4 3.65 16
76.32 4.24 18
98 4.9 20
123.76 5.58 22
149.04 6.29 24
163 6.52 25
192.56 7.17 27
199.2 7.4 28
234 7.8 30
262.08 8.24 32
291.68 8.72 34
327.52 9.23 36
375.44 9.78 38
414.4 10.36 40

 

جدول وزن تیرآهن فایکو

در ادامه به مشاهده جدول وزن تیرآهن فایکو می‌پردازیم.

وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) وزن تیرآهن (کیلوگرم) سایز تیرآهن
3.15 43.8 14
3.72 57.04 16
4.33 67.92 18
4.98 83.76 20
5.67 99.04 22
6.4 115.2 24
6.63 115.75 25
7.28 129.12 27
7.51 130.28 28
8 144 30
8.52 152.64 32
9.07 163.48 34
9.66 175.92 36
10.28 188.24 38
10.94 203.6 40

 

جدول وزن تیرآهن بناب

در ادامه جدول وزن تیرآهن بناب را مشاهده خواهید کرد.

وزن تیرآهن (کیلوگرم بر متر) وزن تیرآهن (کیلوگرم) سایز تیرآهن
3.15 43.8 14
3.72 57.04 16
4.33 67.92 18
4.98 83.76 20
5.67 99.04 22
6.4 115.2 24
6.63 115.75 25
7.28 129.12 27
7.51 130.28 28
8 144 30
8.52 152.64 32
9.07 163.48 34
9.66 175.92 36
10.28 188.24 38
10.94 203.6 40

 

جدول وزن تیرآهن سبک

در ادامه می‌توانید جدول وزن تیرآهن سبک را مشاهده کنید.

وزن تیرآهن (کیلوگرم)

سایز تیرآهن
26.2 14
31.84 16
37.92 18
44.48 20
51.52 22
59.04 24
60.37 25
67.28 27
69.4 28
76 30
83.2 32
91.2 34
99.84 36
109.04 38
118.72 40

 

جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری

جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری را در ادامه مشاهده می‌کنیم.

وزن تیرآهن (کیلوگرم)

سایز تیرآهن
21.9 14
26.96 16
32.48 18
38.48 20
44.96 22
51.92 24
53.13 25
59.6 27
61.6 28
68 30
74.8 32
82.4 34
89.6 36
97.44 38

105.84

40

جدول وزن تیرآهن بال پهن

در ادامه به مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن می‌پردازیم.

 

جدول وزن تیرآهن کرمانشاه

در ادامه می‌توانید جدول وزن تیرآهن کرمانشاه را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *