گزارش هفتگی فولادبان از معاملات بورس کالا/ از مهمترین عرضه هفته چه خبر؟

خبرنگار فولادبان، جزئیات معاملات بورس کالا در هفته جاری را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش فولادبان، جزئیات معاملات بورس کالا در هفته جاری مورد بررسی قرار گرفت.

در مهمترین عرضه هفته، در معاملات روز دوشنبه چهاردهم اسفند، ۱۹۸ هزار و ۱۶۳ تن شمش بلوم در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۵۴ درصد آن، یعنی ۱۰۷ هزار و ۸۷۵ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۰۶ هزار و ۹۲۹ ریال است.

جزئیات این معاملات به شرح ذیل است:

ریز معاملات روز شنبه نوزدهم اسفند

در معاملات روز شنبه نوزدهم اسفند ۱۴۰۲، از یک میلیون و ۵۷۲ هزار و ۳۰۰ تن محصول فولادی در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا، ۶۹۸هزار و ۶۰۷ تن یعنی معادل ۵۷ درصد محصولات به معامله رسیدند.

در همین حال، ۲۱ هزار و ۹۵۰ تن شمش بلوم در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۱۲ درصد آن، یعنی ۲ هزار و ۸۵۰ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۱۵ هزار و ۶۶۳ ریال است.

همچنین، ۶۵۰ هزار تن از حجم عرضه شده میلگرد، مورد معامله قرار گرفت. ضمن اینکه این محصول با قیمت ۲۴۷ هزار و ۸۱۰ ریال به فروش رسید.

امروز فروشندگان میلگرد آلیاژی، به میزان ۴۰هزار و ۸۰۰ تن از این محصول عرضه کردند و با استقبال ضعیف مشتریان ۲ درصد آن با قیمت ۳۱۱ هزار و ۳۰۰ ریال به فروش رفت.

در ادامه، ۲۶ درصد از میلگرد کلاف با قیمت میانگین موزون ۲۹۵ هزار و ۳۱۸ ریال معامله شد.

همچنین، ۸۴ درصد از ۲۳ هزار و ۴۷۴ تن تیرآهن، با قیمت میانگین موزون ۲۷۷ هزار و ۹۴۲ ریال توسط مشتریان خریداری شد.

علاوه بر این، ۲۳۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن با قیمت میانگین موزون ۳۷ هزار و ۵۱۸ ریال به فروش رسید که برابر با ۳۰ درصد حجم کل عرضه شده این محصول است.

در ادامه، ۸۳ درصد از سنگ آهن دانه بندی با قیمت میانگین موزون ۱۰ هزار و ۸۸۰ هزار ریال معامله شدند.

همچنین، ۴۹ درصد از ۶۹۰ هزار تن گندله سنگ آهن، با قیمت میانگین موزون ۴۹ هزار و ۶۶ ریال توسط مشتریان خریداری شد.

ریز معاملات روز یکشنبه بیستم اسفند

در معاملات روز یکشنبه بیستم اسفند ۱۴۰۲، از ۱۶۹ هزار و ۷۸ تن محصول فولادی در تالار صنعتی بورس کالا، ۱۶۶ و ۵۴۸ تن یعنی معادل ۱٫۷ درصد محصولات به معامله رسیدند.

در همین حال، ۵ هزار و ۶۰۰ تن میلگرد در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۱۰۰ درصد آن، یعنی ۵ هزار و ۶۰۰ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۴۳ هزار و ۳۹۴ ریال است.

همچنین، یک هزار و ۴۷۲ تن از حجم عرضه شده میلگرد کلاف، مورد معامله قرار گرفت. ضمن اینکه این محصول با قیمت ۲۶۴ هزار و ۵۴۴ ریال به فروش رسید.

امروز فروشندگان تیرآهن، به میزان ۹ هزار و ۴۷۶ تن از این محصول عرضه کردند و با استقبال ضعیف مشتریان ۳۶ درصد آن با قیمت ۲۶۰ هزار و ۱۶۱ ریال به فروش رفت.

در ادامه، ۱۰۰ درصد از گندله سنگ آهن با قیمت میانگین موزون ۴۸ هزار و ۶۹۲ ریال معامله شد.

ریز معاملات روز دوشنبه بیست و یکم اسفند

در معاملات روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۴۰۲، از ۳۶۰ هزار و ۱۶۳ تن محصول فولادی در تالار صنعتی بورس کالا، ۲۳۱ و ۹۳۵ تن یعنی معادل ۳۵ درصد محصولات به معامله رسیدند.

در همین حال، ۱۹۸ هزار و ۱۶۳ تن شمش بلوم در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۵۴ درصد آن، یعنی ۱۰۷ هزار و ۸۷۵ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۰۶ هزار و ۹۲۹ ریال است.

همچنین، ۵۰ هزار تن از حجم عرضه شده تختال C، مورد معامله قرار گرفت. ضمن اینکه این محصول با قیمت ۲۳۳ هزار و ۶۳۳ ریال به فروش رسید.

امروز فروشندگان تختال SM، به میزان ۴۰ هزارتن از این محصول عرضه کردند و با استقبال مشتریان ۱۰۰ درصد آن با قیمت ۲۲۷ هزار و ۱۲ ریال به فروش رفت.

در ادامه، ۳۶ درصد از ورق سرد B با قیمت میانگین موزون ۳۹۳ هزار و ۲۴ ریال معامله شد.

همچنین، ۱۰۰ درصد از ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، با قیمت میانگین موزون ۱۳۴ هزار و ۹۴۵ ریال توسط مشتریان خریداری شد.

ریز معاملات روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند

در معاملات روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ۱۴۰۲، از۳۳۵ هزار و ۹۳۴ تن محصول فولادی عرضه شده در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا، ۲۴ و ۴۴ تن یعنی معادل ۹۲ درصد محصولات به معامله نرسیدند.

در همین حال، ۲ هزار و ۱۲۲ تن نبشی در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۹۳ درصد آن، یعنی یک هزار و ۹۸۲ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۵۱ هزار و ۳۱۶ ریال است.

همچنین، ۳ هزار و ۱۲ تن از حجم عرضه شده ناودانی، مورد معامله قرار گرفت. ضمن اینکه این محصول با قیمت ۲۶۰ هزار و ۲۱ ریال به فروش رسید.

امروز فروشندگان ورق قلع اندود، به میزان یک هزار و ۲۰۰ تن از این محصول عرضه کردند و با استقبال مشتریان ۱۰۰ درصد آن با قیمت ۶۳۶ هزار ریال به فروش رفت.

در ادامه، ۱۲ درصد از ورق گالوانیزه G با قیمت میانگین موزون ۴۳۱ هزار و ۷۷۵ ریال معامله شد.

همچنین، ۱۲ درصد از ۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، با قیمت میانگین موزون ۱۸ هزار و ۲۲۰ ریال توسط مشتریان خریداری شد.

علاوه بر این، ۱۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن با قیمت میانگین موزون ۳۷ هزار و ۳۱۲ ریال به فروش رسید که برابر با ۱۸ درصد حجم کل عرضه شده این محصول است.

در ادامه، ۳ درصد از آهن اسفنجی بریکت با قیمت میانگین موزون ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ هزار ریال معامله شدند.

ریز معاملات روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند

در معاملات روز چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۴۰۲، از ۳۵۹ هزار و ۱۸۷ تن محصول فولادی عرضه شده در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا، ۲۷۸ و ۳۶۸ تن یعنی معادل ۷۸ درصد محصولات به معامله رسیدند.

در همین حال، ۳۳ هزار و ۳۰۰ تن شمش بلوم در دسترس مشتریان قرار گرفت و ۸۷ درصد آن، یعنی ۲۹ هزار و ۳۰۰ تن به فروش رسید. ضمن اینکه قیمت میانگین موزون ثبت شده برای این محصول ۲۰۳ هزار و ۳۵۷ ریال است.

همچنین، ۲۰۰ هزار تن از حجم عرضه شده تختال SM، مورد معامله قرار گرفت. ضمن اینکه این محصول با قیمت ۲۳۶ هزار ریال به فروش رسید.

امروز فروشندگان میلگرد، به میزان ۸۲ هزار و ۱۴۲ تن از این محصول عرضه کردند و با استقبال ضعیف مشتریان ۳۳ درصد آن با قیمت ۲۴۳ هزار و ۸ ریال به فروش رفت.

در ادامه، ۶۴ درصد از تیرآهن با قیمت میانگین موزون ۲۵۵ هزار و ۲۱۸ ریال معامله شد.

همچنین، ۷ درصد از ۱۱ هزار تن ورق گرم، با قیمت میانگین موزون ۳۱۷ هزار و ۷۸۹ ریال توسط مشتریان خریداری شد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *