جانمایی ساخت۲۷ شهر جدید در سواحل جنوب کشور

مدیر کل شهرسازی ومعماری شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: ۲۷ شهرجدید در ۴ استان سیستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان ساخته می‌شود.

به گزارش فولادبان، امین مسعودی با اشاره به این که این شهر‌ها باید پیرامون سکونتگا‌ه های شهر‌های موجود و قطب‌های اقتصادی شکل گیرد گفت: در سیستان وبلوچستان ۸ شهر جانمایی شد و در حال تعیین کارکرد، مقیاس و نقشه هستیم.
مدیر کل شهرسازی و  معماری شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: در استان هرمزگان ۱۳ شهر جدید در دستور کار داریم که برای ۲ شهر جدید مکران وکوشک مصوبه شورای عالی شهر سازی ومعماری دریافت شد ودر دستور کار قرار گرفت. البته شهر جدید خلیج فارس هم مصوبات استان را دریافت وفعالیش را آغاز کرده است.
وی گفت: در استان بوشهر ۳ شهر جدید در دستور کار است که به پیشنهاد استاندار یک شهر دیگر به آن اضافه شده و مصوبات استانی ومصوبات جانمای ان نیز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی ومعماری دریافت کرده بنابراین ساخت دوشهر در پهنه جنوبی ودو شهردر قسمت شمالی بوشهر در نظر گرفته شده است.

مدیر کل شهرسازی ومعماری شرکت عمران شهر‌های جدید افزود:در استان خوزستان هم ساخت ۳ شهر جدید دردستور است.
مسعودی افزود: براساس مصوبه شورای عالی مسکن در ابتدای امسال مقرر شد وزارت راه وشهر سازی با محوریت شرکت عمران شهر‌های جدید ساخت شهر‌های جدید ساحلی را در دستور کار قرار دهد که برای ان‌ها شیوه نامه‌ای تعریف شد براین اساس شهر‌های تعریف شده باید شهر‌های اقتصادمحور باشند.

وی درباره جانمایی ۲۷ شهر ساحلی جنوب کشور گفت: این موضوع در بیش از ۵ جلسه کمیته شورای عالی فنی و ۲ جلسه شورای عالی شهرسازی ومعماری بررسی وضرورت سنجی شد وپهنای ۲۷ گانه به تصویب کمیته فنی شورای عالی رسید.

مسعودی افزود:قرار است برای پهنه‌ی ۲۷ گانه، طرح ساختاری یکپارچه به عنوان یک زنجیره شهری در جنوب کشور ایجاد وکارکرد هر کدام ومقیاس کارکرد به طور مجزامشخص شود این شهر‌ها در مقیاس کوچک، بزرگ و متوسط است.

وی تصریح کرد: الان ۱۰۸ پهنه شهری شکل گرفته روستایی در ساحل جنوب کشور داریم که فقط دو پهنه بوشهر وبندر عباس جمعیت پذیر شدندوکارکرد مبتنی بر اقتصاد دریا دارند، وبقیه پهنه سواحلی جنوب خالی از سکونت وپشتیبان است.

مدیر کل شهرسازی ومعماری شرکت عمران شهر‌های جدیدگفت: به دنبال ایجاد سکونتگاه‌هایی در زمین‌های خالی سواحل جنوبی نیستیم، وهم اکنون بیش از ۲۰ تا ۲۲ پهنه توسعه شهر‌ها و روستا‌های موجود، با تجربه زیستی مانند یک بندر کوچک صیادی وجود دارند مانند گواتر، بریس و پسابندر در سیستان وبلوچستان که در جانمایی‌های شهر‌های جدید این موارد دیده شده است.

مسعودی درباره استفاده از تجربیات دنیا در ساخت شهر‌های جدید در سواجل جنوب کشور گفت:در مطالعات برنامه ریزی وجانمایی وطرح‌های توسعه شهری اسناد مختلفی دردو سطح در دنیا وجود دارد یکی برنامه ریزی زنجیره‌ای شهر‌های ساحلی ودیگری برنامه ریزی وطراحی هرکدام ازاین شهر‌ها با ویژگی‌ها منحصر به است.

وی ادامه داد: در سطح اول تجربه‌های سواحل شرقی آمریکا، سواحل اسکاندیناوی و شمال اروپا، جنوب شرق آسیا وسواحل شرق چین وجنوب اروپا را مطالعه وبررسی کردیم ودر سطح دوم وطراحی شهر‌ها، با توجه به بستر‌های فرهنگی، طبیعی، نزدیکی به شهر‌های کشورمان تجربه کشور‌های عربستان، قطر وعمان بررسی شد، چون این کشور‌ها از بزرگترین مشاوران دنیا بهره بردند.

مدیر کل شهرسازی ومعماری شرکت عمران شهر‌های جدید درباره زمان ساخت این ۲۷ شهر جدید گفت:قرار نیست همه این شهر‌ها با هم ساخته شود بلکه اولویت بندی می‌شود دربازه کوتاه مدت در هر استان یک یا دو شهر جدید را می‌سازیم و سایر شهر‌ها را براساس اولویت بندی در دهه اینده ساخته می‌شود.

وی با اشاره به این که شهر سازی یک فرایند زمان بر است تاکید کرد: اسناد آمایش سرزمین وبرنامه هفتم توسعه سوق دهی جمعیت به سمت سواحل جنوب رادردستور کار دارد براین اساس جمعیت استان‌های کم اب با ایجاد اشتغال و اقتصاد به سمت سواحل مانند عسلویه وبندرعباس حرکت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *