کاهش حجم آب ۱۶ سد کشور با وجود بارش‌های اخیر

حجم آب ۱۶ سد مهم و بزرگ کشور درحالی‌که روزهای اخیر شاهد بارش بودیم همچنان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش فولادبان، وضعیت بارش‌ها در فصل پاییز امسال امیدوارکننده نبود و در زمستان هم در نیمه نخست بهمن با وجود بارش‌ها نتوانسته وضعیت حجم مخازن برخی سدهای کشور را بهبود دهد.

بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری ابتدای مهر ۱۴۰۲ تا ۱۳ بهمن در حالی به ۷۲.۷ میلیمتر رسید که در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۵ساله که ۱۱۶.۲ میلیمتر بارش داشته‌ایم ۳۷ درصد کاهش دارد.

متأثر از وضعیت بارشی کشور حجم آب موجود در سدهای کشور در ۱۶ سد همچنان نسبت به سال گذشته کاهش دارد.

این سدها کدام‌اند؟

بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد رودبال داراب در استان فارس با داشتن یک میلیون مترمکعب موجودی آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن با کاهش ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و میزان پرشدگی فعلی این سد هم یک درصد است.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن ۳۴ میلیون مترمکعب یک میلیون مترمکعب کاهش نسبت به هفت بهمن موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۴ درصد یک درصد رشد نسبت به هفت بهمن کاهش دارد. میزان پرشدگی چاه نیمه‌ها به ۲ درصد کاهش‌یافته است.

سد دوستی خراسان رضوی هم ۵۷ میلیون مترمکعب یک میلیون متر کاهش نسبت به هفت بهمن آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی آن ۵ درصد است.

سد شمیل و نیان در استان هرمزگان با ۱۴ میلیون مترمکعب بهبود ۲ میلیون مترمکعبی نسبت به هفت بهمن موجودی آب با کاهش ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد ۱۴ درصد است.

سد استقلال در استان هرمزگان هم در مدت یاد شده با داشتن ۵۲ میلیون مترمکعب (کاهش یک میلیون متری نسبت به هفت بهمن) موجود آب نسبت به پارسال ۶۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۲۲ درصد است.

در این مدت، سد نسا کرمان هم با داشتن ۲۶ میلیون مترمکعب موجودی آب کاهش ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. میزان پرشدگی آن هم ۱۵ درصد است.

همچنین در این مدت، سد ساوه در استان مرکزی با ۲۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن ۵۹ درصد کاهش نسبت به پارسال دارد و میزان پرشدگی آن نیز ۷ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد تنگوئیه سیرجان کرمان در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد هم ۱۰ درصد است.

سد سرنی در استان هرمزگان با داشتن ۱۳ میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت به سال آبی پارسال ۴۹ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی فعلی آن هم ۲۲ درصد است.

سد طرق در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه چهار میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن نیز اکنون ۱۲ درصد است.

موجودی آب در سد مارون خوزستان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه به رقم ۳۹۸ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی فعلی این سد ۳۵ درصد است.

سد نهرین با داشتن یک میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سدهم ۱۳ درصد است.

سد ۱۵ خرداد در حوضه آبریز قم رود فقط ۳۳ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۷ درصد است.

موجودی آب در سد جیرفت در استان کرمان ۷۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این سد هم اکنون ۲۲ درصد پرشدگی دارد.

سد دز استان خوزستان با کاهش حجم آب روبرو شد

سد دز در استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه هزار و ۸۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش دارد. میزان پردگی این سد هم ۴۱ درصد است.

سد کمال صالح در استان مرکزی نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه ۲۳ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۶ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی این سد هم ۲۴ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *