انتشار جزئیات کامل آخرین وضعیت ۱۴ طرح ملی زنجیره فولاد برای نخستین بار+ ظرفیت، محل اجرا، مساحت زمین، نوع قرارداد، محصول، سرمایه‌گذار، پیمانکار و مشاور طرح

جزئیات کامل آخرین وضعیت 14 طرح ملی رنجبذه فولاد در سراسر کشور برای نخستین بار منتشر شد.

به گزاارش خبرنگار فولادبان، جزئیات کامل آخرین وضعیت ۱۴ طرح ملی زنجیره فولاد در سراسر کشور از نظر ظرفیت، محل اجرا، مساحت زمین، نوع قرارداد، محصول، سرمایه گذار، پیمانکار و مشاور طرح منتشر شد.

جزئیات این گزارش به شرح ذیل است:

فولاد کردستان:

۱ -نام طرح: فولاد سازی قروه
 ظرفیت: طرح فولادسازی و نورد گرم قروه به ظرفیت یک میلیون تن در سال
 محل اجرا: استان کردستان شهرستان قروه
 مساحت زمین: ۹۰ هکتار
 نوع قرارداد: EPC
 مواد اولیه: آهن اسفنجی از محل احیا مستقیم بیجار
 محصول: ورق گرم فولادی
 سرمایه گذار: توسعه معدنی و صنعتی صبانور، ایمیدرو، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات،
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
 پیمانکار شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
 مشاور مادر شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

۲ -احیا مستقیم بیجار

 ظرفیت: تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۶٫۱ میلیون تن در سال
 محل اجرا: استان کردستان شهرستان بیجار
 مساحت زمین: ۳۰ هکتار
 نوع قرارداد: EPC
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 سرمایه گذار: توسعه معدنی و صنعتی صبانور، ایمیدرو، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات،
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
 پیمانکار کنسرسیوم فولادتکنیک+ MME
 مشاور مادر شرکت مهندسین آسه صنعت

فولاد سترگ شرق

 ایجاد ده میلیون تن محصولات زنجیره فولاد با هدف واردات مواد اولیه و صادرات محصولات
فولادی
 محل اجرا: سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار
 مساحت زمین: ۲۳۲۰ هکتار
 نوع قرارداد: در مرحله انتخاب پیمانکار واحد گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال
 مواد اولیه: کنسانتره سنگ آهن
 محصول: فاز اول گندله سازی به ظرفیت ۵٫۵ میلیون تن، فازهای بعدی دو واحد گندله سازی،
احداث ۶ مدول آهن اسفنجی هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال، احداث ۶ واحد
فولادسازی و تولید مقاطع هر کدام به ظرفیت ۶٫۱ میلیون تن در سال
 سرمایه گذار: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد
مبارکه اصفهان، ایمیدرو

شرکت معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز

 افزایش ظرفیت فولاد زیر سقف تا سقف ده میلیون تن محصولات زنجیره فولاد با هدف واردات
مواد اولیه و صادرات محصولات فولادی
 محل اجرا: هرمزگان، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 مساحت زمین: ۲۷۰ هکتار
 نوع قرارداد: در مرحله انتخاب پیمانکار واحد احیا مستقیم به ظرفیت ۷٫۱ میلیون تن در سال
 مواد اولیه: کنسانتره سنگ آهن
 محصول: فاز اول آهن اسفنجی، پس از اجرای کل فازها ۵ میلیون تن در سال گندله، دو واحد
آهن اسفنجی هر کدام به ظرفیت ۷٫۱ میلیون تن در سال، یک واحد فولاد سازی و نورد گرم
پیوسته به ظرفیت ۳ میلیون تن در سال
 سرمایه گذار: فولاد هرمزگان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ایمیدرو، صبا فولاد خلیج
فارس، توسعه فولاد قشم، گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش

طرح احداث واحد تولید پترولیوم کک

 احداث واحد ۴۰ هزار تنی پترو لیوم کک
 محل اجرا: خوزستان، منطقه آزاد اروند
 مساحت زمین: ۵۰ هکتار
 نوع قرارداد: در مرحله انتخاب مشاور تهیه اسناد فراخوان انتخاب پیمانکار طرح و بروز آوری
مطالعات
 محصول: ۳۰ هزار تن کک اسفنجی و ۱۰ هزار تن کک سوزنی
 سرمایه گذار: ایمیدرو

بوکسیت گینه

 ظرفیت : ۱۰ میلیون تن بوکسیت
 محل اجرا: کشور گینه
 محصول: بوکسیت
 میزان اشتغال: ۹۰۰ نفر

 الکترود گرافیتی

 ظرفیت : ۳۰ هزار تن قابل توسعه تا ۴۵ هزار تن
 محل اجرا: یزد – اردکان
 محصول: الکترود گرافیتی
 میزان اشتغال: حدود ۶۰۰ نفر مستقیم و ۴۰۰۰ نفر غیر مستقیم

طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

 ظرفیت : ۷۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: آذربایجان شرقی – سراب
 مساحت زمین: ۵۲۰ هکتار
 مواد اولیه: نفلین و آهک
 محصول: آلومینا و نمک های صنعتی
 نوع قرارداد : EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۱۳۷ میلیون یورو
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 پیمانکار: قرارگاه خاتم
 مشاور مادر طرح: شرکت آسه صنعت
 شرکت ناظر راهبر: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

طرح های استانی فولادی

نام طرح: طرح فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری
۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری – سفیددشت
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۸٫۷۴۴ میلیارد ریال+ ۰۰۰٫۷۰۰٫۴۱ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 پیمانکار: شرکت های MMTE و انرژی گستر نصیر
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی فولاد مبارکه اصفهان

۲ -واحد تولید شمش فولادی از آهن اسفنجی
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری – سفیددشت
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: آهن اسفنجی
 محصول: شمش فولادی (اسلب)
 میزان اشتغال: ۱۰۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 پیمانکار: شرکت های فوالد پایا، MCC و KDD
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی فوالد مبارکه اصفهان

نام طرح: طرح فولاد شادگان

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان خوزستان – شادگان
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۷۰۰ میلیارد ریال+ ۴۱۳۰۰۰۰۰یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت فولاد خوزستان
 پیمانکار: شرکت های فولاد پایا و تدبیر صنعت و MME
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی تاراطرح

۲ -واحد تولید شمش فوالادی از آهن اسفنجی
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا:
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: آهن اسفنجی
 محصول: شمش فولادی (بیلت)
 میزان اشتغال: ۱۰۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت فولاد خوزستان
 پیمانکار: شرکت های گسترش فولاد،MCC و KDD
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی تاراطرح

نام طرح: طرح فولاد قائنات

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان خراسان جنوبی – قائنات
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۴٫۶۵۴ میلیارد ریال+ ۵۱۷۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو
 پیمانکار: شرکت های ایریتک، ایراسکو، تاسیسات دریایی
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی برسو

۲ -واحد تولید شمش فولادی از آهن اسفنجی
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان خراسان جنوبی – قائنات
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: آهن اسفنجی
 محصول: شمش فوالدی (بیلت)
 میزان اشتغال: ۱۰۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو
 پیمانکار: شرکت های ایریتک ،MCC
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی برسو

نام طرح: طرح فولاد نی ریز

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان فارس – نی ریز
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۷۴۱ میلیارد ریال+ ۳۰۸۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
 پیمانکار: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی تاراطرح
۲ -واحد تولید شمش فولادی از آهن اسفنجی
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان فارس – نی ریز
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: آهن اسفنجی
 محصول: شمش فوالدی (بیلت)
 میزان اشتغال: ۱۰۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
 پیمانکار: شرکت های مهندسی بین المللی فوالد تکنیک ،MCC
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی تاراطرح

نام طرح: طرح فولاد میانه

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان آذربایجان شرقی – میانه
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۶٫۶۵۲ میلیارد ریال+ ۴۷۷۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو
 پیمانکار: قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی پوالد
۲ -واحد تولید شمش فولادی از آهن اسفنجی
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان آذربایجان شرقی – میانه
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: آهن اسفنجی
 محصول: شمش فوالدی (بیلت)
 میزان اشتغال: ۱۰۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو
 پیمانکار: شرکت های MMTE ،MCC
مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی پوالد

نام طرح: طرح فولاد بافت

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم شماره ۱
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان کرمان – بافت
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۹٫۶۹۹ میلیارد ریال+ ۴۳۷۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، شرکت گسترش
صنایع و معادن ماهان، بانک صنعت و معدن
 پیمانکار: قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)، فولاد پایا، MME
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی برسو

۲ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم شماره ۲
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان کرمان – بافت
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: —
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، شرکت گسترش
صنایع و معادن ماهان، بانک صنعت و معدن
 پیمانکار: قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)
مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی برسو

نام طرح: طرح فولاد سبزوار

۱ -واحد تولید آهن اسفنجی از گندله به روش احیاء مستقیم
 ظرفیت: ۸۰۰ هزار تن در سال
 محل اجرا: استان خراسان رضوی – سبزوار
 نوع قرارداد: EPC
 میزان سرمایه گذاری: ۷٫۷۲۸ میلیارد ریال+ ۴۳۵۰۰۰۰۰ یورو
 مواد اولیه: گندله
 محصول: آهن اسفنجی
 میزان اشتغال: ۵۰۰ نفر
 سرمایه گذار: ایمیدرو
 سهامداران: ایمیدرو ، شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
 پیمانکار: شرکت های انرژی گستر نصیر و MMTE
 مشاور مادر طرح: شرکت مهندسی تاراطرح

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *