... امروز: شنبه - 27 اسفند - 1401

ویدئو

حمیدرضا فولادگر ویدئو
ویژه برنامه احیا 27 اسفند 1401؛
نگاهی به افزایش حقوق دولتی معادن

حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد جنبه های مختلف افزایش حقوق دولتی معادن را بررسی می‌کند.

احسان ظفری ویدئو
ویژه برنامه احیا 27 اسفند 1401؛
ظفری: به جای بالا بردن کمیت، کیفیت زیرساخت را بالا ببریم

احسان ظفری، رئیس مرکز متخصصین صنعت فولاد ایران از ارجحیت ارزآوری و ارزش افزوده بر کمیت تولیدات می‌گوید.

بهرام سبحانی ویدئو
ویژه برنامه احیا 24 اسفند 1401؛
پاشنه آشیلی به نام خلا تامین تجهیزات داخلی

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از پاشنه آشیلی به نام خلا تامین تجهیزات داخلی در صنعت فولاد سخن می گوید.

ایرج رخصتی ویدئو
ویژه برنامه احیا 24 اسفند 1401؛
تعارض بین قوانین وزارت خانه ها

ایرج رخصتی، مدیرعامل سابق ذوب آهن می‌گوید: ناهماهنگی وزارت نفت با وزارت صمت و نیرو سبب نابود شدن صنعت فولاد می شود.

امین ابرایمی ویدئو
ویژه برنامه احیا 23 اسفند 1401؛
ابراهیمی: بورس کالا عامل دلال پروری است

امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان از متضرر شدن تولیدکننده و مصرف کننده در نظام دو‌ قیمتی بورس کالا می‌گوید.

سعید عسگرزاده ویدئو
ویژه برنامه احیا 23 اسفند 1401؛
برای حفظ سرمایه های ملی باید برنامه داشت

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران از لزوم داشتن برنامه‌ریزی صحیح براق بخش صنعت به منظور پایداری سرمایه های ملی می‌گوید.

مهرداد اکبریان ویدئو
ویژه برنامه احیا 23 اسفند 1401؛
پارادوکس توسعه صنایع و معادن و از دست دادن بازارهای جهانی

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران از پیشرفت و توسعه در بخش صنعت و وضعیت نامناسب در بازارهای جهانی می‌گوید.

مجید عشقی ویدئو
ویژه برنامه احیا 22 اسفند 1401؛
شگفتانه رئیس سازمان بورس برای سال ۱۴۰۲/ عشقی به پرسش فولادبان پاسخ داد

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس از شگفتانه بورسی خود برای سال آینده می گوید.

بهروز اسماعیلی انجمن آهن و فولاد
ویژه برنامه احیا 22 اسفند 1401؛
تمرکز انجمن فولاد بر بومی سازی و توسعه تکنولوژی

بهروز اسماعیلی، مدیر توسعه تکنولوژی زنجیره آهن و فولاد از ساختار و حوزه های فعالیت انجمن فولاد می‌گوید.

سید علی محمد ابویی ویدئو
ویژه برنامه احیا 22 اسفند 1401؛
فشار بی برنامگی بر فولادسازان خصوصی

علی نبوی ویدئو
ویژه برنامه احیا 21 اسفند 1401؛
اصلاح ناترازی در حلقه های زنجیره فولاد

محسن مصططفی پور ویدئو
ویژه برنامه احیا 20 اسفند 1401؛
پارادوکس فولاد ۵۵ میلیون تنی و عدم توسعه زیرساخت‌ها

امیر صباغ ویدئو
ویژه برنامه احیا 20 اسفند 1401؛
بورس کالا؛ تنظیم‌کننده زنجیره‌های اقتصادی

رضا تربتی ویدئو
ویژه برنامه احیا 15 اسفند 1401؛
تولید ۵۵ میلیون تُنی فولاد بلند پروازانه است؟

علیرضا زمانی ویدئو
ویژه برنامه احیا 15 اسفند 1401؛
عامل مهم نرسیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون تُنی فولاد چیست؟