... امروز: شنبه - 08 مهر - 1402

نرخ طلای ۱۸ عیار امروز

دلار در بازار آزاد 49 هزار و 270 تومان/ رشد قیمت سکه ادامه دارد نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار و ۲۷۰ تومان/ رشد قیمت سکه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ ‌شنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۲۷۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ استمرار افزایش قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ استمرار افزایش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ ‌شنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۸ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد ۴٩ هزار تومان/ تداوم کاهش قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴٩ هزار تومان/ تداوم کاهش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ١۴ پنجشنبه نهم شهریور ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴٩ هزار تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۳ هزار...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ ورود مجدد قیمت سکه به کانال 28 میلیون تومانی نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ ورود مجدد قیمت سکه به کانال ۲۸ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ ‌چهار‌شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۲۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

نرخ دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار تومان/ تداوم افزایش قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
نرخ دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار تومان/ تداوم افزایش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۴ پنجشنبه دوم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۳ هزار...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز عینک فولادی
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ١١:٣٠ پنجشنبه دوم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۵٠ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 48 هزار و 780 تومان/ قیمت سکه افزایش یافت نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۸ هزار و ۷۸۰ تومان/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ ‌دوشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۸ هزار و ۷۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ ریزش قیمت سکه ادامه دارد نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ ریزش قیمت سکه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ ‌دوشنبه سی‌ام مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد ۴۸ هزار و 800 تومان/ کاهش 136 هزار تومانی قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان/ کاهش ۱۳۶ هزار تومانی قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ یکشنبه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ کاهش 143 هزار تومانی قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ کاهش ۱۴۳ هزار تومانی قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ پنج‌‌شنبه نوزدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۴۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 49 هزار و 580 تومان/ تداوم روند صعودی قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار و ۵۸۰ تومان/ تداوم روند صعودی قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ چهار‌شنبه هجدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۵۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ افزایش نامحسوس قیمت سکه نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ افزایش نامحسوس قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ چهار‌شنبه هجدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۲۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 49 هزار و 450 تومان/ قیمت سکه همچنان در سرازیری نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار و ۴۵۰ تومان/ قیمت سکه همچنان در سرازیری

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ سه‌شنبه هفدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۴۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 49 هزار و 680 تومان/ قیمت سکه روند نزولی به خود گرفت نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۴۹ هزار و ۶۸۰ تومان/ قیمت سکه روند نزولی به خود گرفت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۶۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز نرخ طلای ۱۸ عیار امروز اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۴۹ هزار و ۵۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

1 2 3 6

نرخ طلای ۱۸ عیار امروز

اگر شما هم علاقه مند به دریافت آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار امروز هستید، میتوانید در این صفحه ازسایت خبرگزاری فولادبان این اخبار را دنبال نمائید.