... امروز: چهارشنبه - 17 خرداد - 1402

اخبار بازار سکه و طلا

دلار در بازار آزاد 50 هزار و 270 تومان/ سکه 28 میلیونی شد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۰ هزار و ۲۷۰ تومان/ سکه ۲۸ میلیونی شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۰ هزار و ۲۷۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز معاملات صبح دلار در کانال 50 هزار تومانی/ تداوم کاهش قیمت سکه اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز معاملات صبح دلار در کانال ۵۰ هزار تومانی/ تداوم کاهش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۰ هزار و ۷۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 51 هزار تومان/ بازگشت قیمت سکه به کانال 29 میلیون تومانی اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار تومان/ بازگشت قیمت سکه به کانال ۲۹ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ سه‌‌شنبه شانزدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزارتومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۴ هزار و...

ثبات قیمت دلار در معاملات صبح بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
ثبات قیمت دلار در معاملات صبح بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ سه‌‌شنبه شانزدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۴ هزار...

دلار در بازار آزاد 51 هزار تومان/ قیمت سکه کاهشی شد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار تومان/ قیمت سکه کاهشی شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۶ ‌شنبه سیزدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزارتومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۴ هزار و...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ ‌شنبه سیزدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز افزایشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایشی شد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز افزایشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه افزایشی شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۲۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 51 هزار و 100 تومان/ کاهش قیمت سکه اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار ارز
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان/ کاهش قیمت سکه

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ چهار‌شنبه دهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز معاملات صبح دلار بازار آزاد در کانال 50 هزار تومانی/ قیمت سکه نزولی شد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز معاملات صبح دلار بازار آزاد در کانال ۵۰ هزار تومانی/ قیمت سکه نزولی شد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ چهار‌شنبه دهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۰ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 51 هزار و 330 تومان/ قیمت سکه ثابت ماند اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۳۳۰ تومان/ قیمت سکه ثابت ماند

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ سه‌شنبه نهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۳۳۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه کاهش یافت اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ سه‌شنبه نهم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۳۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 51 هزار و 730 تومان/ قیمت سکه افزایش یافت اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۷۳۰ تومان/ قیمت سکه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ دوشنبه هشتم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۷۳۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه ثابت ماند اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
آغاز کاهشی معاملات صبح دلار در بازار آزاد/ قیمت سکه ثابت ماند

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۱:۳۰ دوشنبه هشتم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۲۵۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و 580 تومان/ روند کاهش قیمت سکه ادامه دارد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۵۸۰ تومان/ روند کاهش قیمت سکه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ یکشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

دلار در بازار آزاد 51 هزار و 980 تومان/ روند کاهش قیمت سکه ادامه دارد اخبار بازار سکه و طلا اخبار بازار سکه و طلا اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
دلار در بازار آزاد ۵۱ هزار و ۹۸۰ تومان/ روند کاهش قیمت سکه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا ساعت ۱۷ شنبه ششم خرداد ۱۴۰۲، دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۹۸۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت...

1 2 3 9