... امروز: دوشنبه - 29 اسفند - 1401

قیمت تیرآهن 14

قیمت روز تیرآهن ۲1 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز تیرآهن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

در شرکت‌ ظفر بناب قیمت محصولات خود را ثابت اعلام کرد و شرکت ذوب آهن در بخش شاخه ایی از ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت اعلام شده است.

رصد اولیه بازار آهن ۲1 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۴ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز تیرآهن 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز تیرآهن ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

در شرکت‌ ظفر بناب قیمت محصولات خود را ثابت اعلام کرد و شرکت ذوب آهن در بخش شاخه ایی از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت اعلام شده است.

رصد اولیه بازار آهن 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز تیرآهن 18 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز تیرآهن ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

در شرکت‌ ظفر بناب قیمت محصولات خود را ثابت اعلام کرد و شرکت ذوب آهن در بخش شاخه ایی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت اعلام شده است.

قیمت روز تیرآهن ۱6 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز تیرآهن ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

در شرکت‌ ظفر بناب قیمت محصولات خود را ثابت اعلام کرد و شرکت ذوب آهن در بخش شاخه ایی از ۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت اعلام شده است.

تحلیل روزانه بازار آهن یکشنبه چهاردهم اسفند؛ دلار یک گام عقب کشید/ فولاد جهانی همچنان پرتقاضا قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اتحادیه صنفی آهن و فولاد ایران
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
تحلیل روزانه بازار آهن یکشنبه چهاردهم اسفند؛ دلار یک گام عقب کشید/ فولاد جهانی همچنان پرتقاضا

به گزارش خبرنگار فولادبان، دلار امروز از کانال ۵۴ هزار تومان عقب نشینی کرد و با نرخ ۵۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار معامله شد. به دنبال این اقت...

رصد اولیه بازار آهن 14 اسفند ۱۴۰۱ قیمت تیرآهن 14 قیمت تیرآهن 14 اتحادیه صنفی آهن و فولاد ایران
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۳ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...