... امروز: سه‌شنبه - 01 فروردین - 1402

قیمت نبشی

رصد اولیه بازار آهن ۲1 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۴ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها تا این لحظه ثابت بوده است و در یک شرکت ۷۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است .

رصد اولیه بازار آهن 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

رصد اولیه بازار آهن 15 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۱۳۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...