... امروز: جمعه - 31 شهریور - 1402

قیمت نبشی

افزایش قیمت سنگ آهن دریایی با بهبود تقاضا قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اتحادیه ها و انجمن های فولاد
گزارش فولادبان از شماره جدید نشریه متال بولتن؛
افزایش قیمت سنگ آهن دریایی با بهبود تقاضا

به گزارش خبرنگار فولادبان، براساس جدیدترین شماره نشریه متال بولتن، در پی اقدامات محرک دولت چین برای بهبود رضایت بازار، قیمت سنگ آهن دریایی افزایش یافت. در این راستا، معاملات فیوچرز ماه...

رصد اولیه بازار آهن 30 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد حول و حوش ۵۱ هزار و ۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در بازار محصولات نبشی و ناودانی، قیمت محصولات اکثر شرکت‌ها بدون تغییر اعلام شد و در یک شرکت ۲۰۰ تومان کاهش قیمت دیده میشود.

رصد اولیه بازار آهن ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۳ هزار و ۱۸۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

رصد اولیه بازار آهن 13 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۳ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 11 اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در یک شرکت ۱۰۰ تومان افزایش قیمت مشاهده شده است.

رصد اولیه بازار آهن 30 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲7 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در یک شرکت ۴۰۰ تومان کاهش قیمت مشاهده شده است و در یک شرکت ۵۰۰ تومان...

رصد اولیه بازار آهن ۲7 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۰ هزار و ۴۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲6 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در دو شرکت از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

قیمت روز نبشی و ناودانی ۲4 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در همه شرکت ها ثابت مشاهده شده است .

رصد اولیه بازار آهن ۲2 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۰ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 20 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در دو شرکت ۹۰۰ تا ۱۷۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

قیمت روز نبشی و ناودانی ۱9 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها ثابت مشاهده شده است و در سه شرکت ۵۰۰ تا ۳۱۰۰ کاهش قیمت مشاهده شده است .

رصد اولیه بازار آهن ۱9 فروردین ۱۴۰۲ قیمت نبشی قیمت نبشی قیمت نبشی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی

اگر به دنبال دریافت قیمت نبشی هستید می توانید دقیق ترین قیمت را از طریق سایت فولادبان پایگاه خبری فولاد ایران دریافت نمائید