... امروز: دوشنبه - 29 اسفند - 1401

قیمت نبشی و ناودانی

رصد اولیه بازار آهن ۲1 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۴ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

قیمت روز نبشی و ناودانی 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
قیمت روز نبشی و ناودانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

نرخ محصولات نبشی و ناودانی در اکثر شرکت ها تا این لحظه ثابت بوده است و در یک شرکت ۷۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است .

رصد اولیه بازار آهن 20 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...

رصد اولیه بازار آهن 15 اسفند ۱۴۰۱ قیمت نبشی و ناودانی قیمت نبشی و ناودانی اخبار
گزارش فولادبان از معاملات «پشت خطی»؛
رصد اولیه بازار آهن ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

به گزارش فولادبان، تا این لحظه نرخ دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۵۱ هزار و ۱۳۰ تومان مبادله می‌شود. در همین حال، در بازار میلگرد تا این لحظه...