... امروز: جمعه - 31 شهریور - 1402

قیمت بورس شانگهای

معاملات قرمز رنگ در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضد زنگ 245 یوآن کاهش یافت قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
معاملات قرمز رنگ در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضد زنگ ۲۴۵ یوآن کاهش یافت

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۳۸ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۷۵۳ یوآن به فروش رفت که این...

گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته صعود و فرود قیمت‌ها در بازار قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته صعود و فرود قیمت‌ها در بازار

به گزارش خبرنگار فولادبان، بررسی معاملات بورس بازار بندر شانگ‌های در یک هفته اخیر، حکایت از شروع معاملات با افزایش قیمت مقاطع مهم فولادی دارد. در همین حال، بازار در...

قرمز پوشی بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضدزنگ 202 یوآن کاهش یافت قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
قرمز پوشی بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضدزنگ ۲۰۲ یوآن کاهش یافت

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۱۷ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۷۲۹ یوآن به فروش رفت که این...

تعادل معاملات در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضدزنگ 83 یوآن کاهش یافت قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
تعادل معاملات در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضدزنگ ۸۳ یوآن کاهش یافت

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با افزایش ۲۹ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۷۴۶ یوآن به فروش رفت که این...

بازار بندر شانگ‌های سبز شد/ میلگرد کلاف؛ صدرنشین افزایش قیمت قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
بازار بندر شانگ‌های سبز شد/ میلگرد کلاف؛ صدرنشین افزایش قیمت

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با افزایش ۵٧ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ٧١٧ یوآن به فروش رفت که این...

گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته سقوط قیمت‌ها در بازار قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته سقوط قیمت‌ها در بازار

به گزارش خبرنگار فولادبان، بررسی معاملات بورس بازار بندر شانگ‌های در یک هفته اخیر، حکایت از کاهش قیمت‌ مقاطع مهم فولادی در این هفته داشت به طوری که معاملات در...

بازار بندر شانگ‌های قرمز شد/ قیمت فولاد ضدزنگ ثابت ماند قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
بازار بندر شانگ‌های قرمز شد/ قیمت فولاد ضدزنگ ثابت ماند

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ١۶ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۶٠ یوآن به فروش رفت که این...

معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ افت نامحسوس قیمت فولاد ضدزنگ قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ افت نامحسوس قیمت فولاد ضدزنگ

به گزارش  فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با افزایش ۱۳ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۷۶ یوآن به فروش رفت که این...

بازار بندر شانگ‌های قرمز پوشید/ فولاد ضدزنگ؛ صدرنشین کاهش قیمت قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
بازار بندر شانگ‌های قرمز پوشید/ فولاد ضدزنگ؛ صدرنشین کاهش قیمت

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۱۹ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۶۳ یوآن به فروش رفت که این...

آغاز کاهشی معاملات در بازار بندر شانگ‌های/ بازگشت فولاد ضد زنگ به کانال 15 هزار یوآنی قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
آغاز کاهشی معاملات در بازار بندر شانگ‌های/ بازگشت فولاد ضد زنگ به کانال ۱۵ هزار یوآنی

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۳۱ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۸۲ یوآن به فروش رفت که افت...

معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضد زنگ 16 هزار یوآنی شد قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ فولاد ضد زنگ ۱۶ هزار یوآنی شد

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با افزایش ۷۰ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۷۱۳ یوآن به فروش رفت که این...

تلاطم در بازار بندر شانگ‌های/ قیمت فولاد ضد زنگ صعودی شد قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
تلاطم در بازار بندر شانگ‌های/ قیمت فولاد ضد زنگ صعودی شد

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۲۸ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۴۳ یوآن به فروش رفت که افت...

گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته نامتوازن قیمت‌ها در بازار بندرشانگ‌های قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
گزارش هفتگی «فولادبان» از معاملات بازار بندر شانگ‌های+ نمودار/ هفته نامتوازن قیمت‌ها در بازار بندرشانگ‌های

به گزارش خبرنگار فولادبان، بررسی معاملات بورس بازار بندر شانگ‌های در یک هفته اخیر، حکایت از معاملات مقاطع مهم فولادی به صورت نامتعادل بود به طوری‌که در این هفته بازار...

معاملات قرمز رنگ در بازار بندر شانگ‌های/ حرکت یکدست مقاطع فولادی در روند نزولی قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
معاملات قرمز رنگ در بازار بندر شانگ‌های/ حرکت یکدست مقاطع فولادی در روند نزولی

به گزارش فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با کاهش ۳ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۷۱ یوآن به فروش رفت که این...

معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ حرکت یکدست مقاطع فولادی برای صعود قیمت بورس شانگهای قیمت بورس شانگهای اخبار
معاملات سبز در بازار بندر شانگ‌های/ حرکت یکدست مقاطع فولادی برای صعود

به گزارش  فولادبان، براساس آخرین به‌روزرسانی معاملات بورس فلزات بندر شانگ‌های، قیمت متوسط میلگرد با افزایش ۲۳ یوآنی، با قیمت ۳ هزار و ۶۷۴ یوآن به فروش رفت که این...

1 2 3 7